1. <th id="i0fnn"><video id="i0fnn"></video></th>

   1. <th id="i0fnn"></th>

    中國人民政治協商會議遼寧省委員會

    首頁>>組織機構>>社會和法制委員會

    社會和法制委員會

    社會和法制委員會

     主任 曹遠航

     副主任(7人,以姓氏筆畫為序)

    ? ? ? ?馬 健? ? ? ?方德艷(女)? ? ? ?楊 悅(女)? ? ? ?楊新立(女)? ? ? ?吳 滔? ? ? ?趙仁宏? ? ? ?潘春吉